Vysoká pevnost v tahu za ohybu

 • odolává intenzivní dopravě
 • odolává soustředěnému zatížení
 • lokálně překlene nestabilní podloží
 • snižuje náklady na údržbu
 • zkracuje dopravní odstávku

Vysoká pevnost v tlaku (20–60 MPa)

 • odolává těžkému provozu
 • odolává soustředěnému zatížení
 • eliminuje vznik výtluků a vyjetých kolejí
 • snižuje náklady na údržbu

Vysoká hutnost/nízká propustnost

 • zvyšuje trvanlivost vozovky
 • odolává poškození mrazem
 • vylučuje škodu prosakujícím olejem

Nízký obsah vody

 • zvyšuje pevnost vozovky
 • snižuje propustnost vozovky
 • zlepšuje odolnost vozovky
 • snižuje smršť’ování/tvorbu trhlin

Zaklínění kameniva

 • zvyšuje výkon spáry
 • zlepšuje přenos zátěže a vzájemného zaklínění desek
 • snižuje svislé poruchy

Vysoká sluneční odrazivost

 • zmírňuje účinky městského tepelného ostrova
 • snižuje potřebu osvětlení vozovky
 • podporuje šetrnost k životnímu prostředí

Bez výztuže a kotvících trnů

 • rychlejší doba výstavby
 • jednoduchá příprava staveniště
 • vyloučení problému s korozí

Nevyžaduje bednění nebo dokončovací práce

 • rychlejší doba výstavby
 • nižší náklady na pracovní sílu
 • jednoduchá příprava staveniště