VÁLCOVANÝ BETON (RCC) byl vyvinut v USA v sedmdesátých letech minulého století jako cenově přístupné řešení pro vozovky, které by odolaly vysokému dopravnímu zatížení. Jedná se o velmi inovativní řešení pro stavbu vozovek, které kombinuje dlouhodobou životnost a pevnost betonu se snadností pokládání asfaltu. Válcovaný beton se pokládá asfaltovým finišerem, je rychlý na výstavbu, stojí méně a je odolnější než konvenční materiály pro stavbu vozovek.

Složení válcovaného betonu

Válcovaný beton má podobné pevnostní charakteristiky a obsahuje stejné základní složky jako běžný beton – kamenivo, cement a voda, ale má odlišné složení směsi. Největší rozdíl mezi válcovaným a standardním betonem pro stavbu vozovek je ve vyšším obsahu jemného kameniva, což umožní vytvoření uzavřené a těsné struktury a dokonalé zhutnění.

Betonová směs je speciálně navržena pro strojní pokládku asfaltovými finišery a s konzistencí, která umožňuje finální zhutnění tandemovými válci. Základním stavebním materiálem je směs kvalitního drceného kameniva s přesně řízenou křivkou zrnitosti. Válcovaný beton obsahuje vyšší podíl jemné frakce, která umožní vytvoření uzavřené a těsné struktury. Volba jemného kameniva je velmi důležitá, protože určuje množství vody, spotřebu cementu, hladkost povrchu a trvanlivost betonové vozovky. Vhodná volba kameniva v betonu hraje významnou roli také pro dosažení požadované zpracovatelnosti a zhutnění směsi. Správný poměr jednotlivých frakcí kameniva snižuje potenciál na segregaci a zlepšuje výslednou pevnost a životnost RCC vozovky.

Hlavní výhody válcovaného betonu

 • Rychlá technologie výstavby,
 • Vozovky mohou být zatíženy do 48 hodin,
 • Vysoká odolnost a trvanlivost
 • Nižší náklady na údržbu a výstavbu než čistě asfaltové vozovky,
 • Vysoká mrazuvzdornost,
 • Odolnost vůči vyjíždění kolejí,
 • Ekonomické řešení

více zde

Technologie válcovaného betonu

Technologie RCC je rychlá, strojně nenáročná a technicky proveditelná i v místech, kde je uplatnění běžně používaného strojního vybavení pro stavbu cementobetonových vozovek nedostupné. Válcovaný beton lze velmi dobře uplatnit pro stavbu komunikací v intravilánu obcí, silnic II. a III. tříd, vysoce zátěžových zpevněných ploch pro průmyslové a skladovací areály. Tuhá betonová vozovka z válcovaného betonu se vyznačuje mnohem delší životností, než je tomu u konstrukcí vozovek z hutněných asfaltových vrstev s minimálními nároky na údržbu. Válcovaný beton se vyznačuje vysokou pevností v tlaku, která je standardně v rozmezí od 30 do 50 MPa. Navíc válcovaný beton má dostatečnou únosnost, aby odolal dopravnímu zatížení přejíždějících vozidel ihned po finálním zhutnění. Tato počáteční únosnost je dána zhutňovacím procesem, který vytváří vysoké vnitřní tření mezi jednotlivými zrny kameniva, kde dochází k vzájemnému zaklínění jednotlivých frakcí. Tento efekt umožňuje přejezd lehkých vozidel po vozovce z válcovaného betonu bez poškození nebo rozrušení již zabudovaného materiálu.

Kde nachází RCC uplatnění

Válcovaný beton leták
Válcovaný beton leták
 • Příjezdové cesty v průmyslových závodech
 • Vnitroareálové komunikace
 • Parkoviště
 • Průmyslové a skladovací haly
 • Obslužné, účelové a místní komunikace
 • Silnice II. a III. třídy
 • Platforma pro CB kryty
 • Lesní a polní cesty