Konstrukce vozovek, které jsou složeny z tuhé betonové desky a pružných asfaltových vrstev přenášejí dopravní zatížení odlišně do spodních vrstev. Vzhledem k tomu, že konstrukce betonové vozovky se neprohýbá a má vynikající odolnosti proti tvorbě trvalých deformací, vyvozené zatížení od dopravy je rychle a rovnoměrně rozprostřeno přes relativně širokou a únosnou oblast. Ve srovnání s pružnou asfaltovou vozovkou se ohyb přizpůsobí dopravnímu zatížení. Pružná asfaltová vrstva, která leží na podkladní vrstvě štěrku, rozloží napětí postupně přes poměrně malou oblast do spodních vrstev. V tomto případě je zapotřebí mocnější vrstva asfaltu, aby ochránila tyto vrstvy ve stejné míře.

CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX CEMEX