Kompletní provedení podkladní konstrukční vrstvy z nestmelené štěrkové vrstvy a nosné platformy z válcovaného betonu, kde horní obrusnou vrstvu tvoří asfaltobeton. Příjezdová cesta má 8% spád.

Základní informace o stavbě

  • Položená plocha: 500 m2
  • Použité betony: RCC 25/30, S1
  • Tloušťka konstrukce vozovky: 35 cm
  • Objem betonu: 70 m3
  • Doba výstavby: 5 dnů