Rekonstrukce původní betonové podlahy proběhla technologií “whitetopping”, kdy původní betonová plocha byla překryta válcovaným betonem. Cílem projektu byla rekonstrukce původní již nevyhovující betonové podlahové plochy v zastřešené hale, která slouží k skladování zemědělských produktů. Původní betonová plocha byla překryta vrstvou betonu v mocnosti 14 cm s použitím spojovacího prostředku na bázi cementu. Technologie provádění kontrakčních spár byla provedena do čerstvého betonu, bezprostředně za finišerem společně se zalití asfaltovou emulzí.

Základní informace o stavbě

  • Položená plocha: 700 m2
  • Použité betony: RCC 30/37, S1
  • Tloušťka konstrukce RCC vozovky: 14 cm RCC
  • Objem betonu: 200 m3
  • Doba výstavby: 2 dny