valcovany betonRekonstrukce stávající cesty v obci Prachovice technologií válcovaného betonu. Stávající asfaltová vozovka se nacházela ve velmi špatném stavu (velká četnost výtluků a síťových trhlin) a proto byla nezbytná její oprava. Technologie, která se zde byla zvolena, umožnila rychlé uvedení do provozu a cenovou úsporu v porovnání s tradičním materiálem na stavbu vozovek. Proces výstavby zahrnoval odfrézování původního asfaltového souvrství a pokládku nestmelené vrstvy. Samotná pokládka válcovaného betonu trvala 1,5 dne na přibližně půl kilometrovém úseku. Již druhy den po pokládce bylo možné vozovku zatížit.

Základní informace o stavbě

  • Položená plocha: 1.920 m2
  • Použité betony: RCC 25/30, S1
  • Tloušťka konstrukce RCC vozovky: 14 cm RCC
  • Objem betonu: 270 m3
  • Doba výstavby: 7 dnů